Tillitsvalgte i Klubben

Styresammensetning 

Leder
Vidar Haltbakk
vhal@odfjelldrilling.com

Nestleder
Kristoffer Aambø
kaam@odfjelldrilling.com

Styremedlem og Plasstillitsvalgt DAB
Vidar Høyland
viho@odfjelldrilling.com

Styremedlem og Plasstillitsvalgt DSA
Håkon Lunde
hlun@odfjelldrilling.com

Vara og Plasstillitsvalgt DSN
Bjørnar Larsen
labj@odfjelldrilling.com


DSO Klubben Odfjell Drilling
post@dso-odfjelldrilling.com


Plasstillitsvalgt 

Plasstillitsvalgt DSS
Christer Sjo
csjo@odfjelldrilling.com

Plasstillitsvalgt DSY
Arve Ekeland
aeke@odfjelldrilling.com