Tillitsvalgte i Klubben

Styresammensetning 

Leder
Vidar Haltbakk
vhal@odfjelldrilling.com

Nestleder
Ingar Bøyum

Styremedlem og Plasstillitsvalgt DSN
Bjørnar Larsen

Styremedlem og Plasstillitsvalgt DSA
Håkon Lunde

Styremedlem og Plasstillitsvalgt DSA
Kristoffer Ambø

Vara DSH
Markus Vefring

Vara og Plasstillitsvalgt DAB
Vidar Høyland


DSO Klubben i Odfjell Drilling
post@dso-odfjelldrilling.com


Plasstillitsvalgt 

DSS – Christer Sjo
DSY – Arve Ekeland
DAB – Vidar Høyland
DBO – Roy Solstrand
DSH – Fredrik Sannæs
DSA – Kristoffer Aambø / Håkon Lunde
DMI – Hallgeir Kråkenes
DSN – Vidar Haltbakk / Bjørnar Larsen / Roger Skåtøy