Lenker

Norske organisasjoner

Odfjell Drilling
Norges Rederiforbund
Rederienes Landsforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Det norske maskinistforbund
Desamarbeidendeorganisasjoner
DSO Transocean
UNIO – Hovedorganisasjonen
LO favør
Pensjonstrygden for sjømenn

Utenlandske organisasjoner

International Maritime Organizaton
International Labor Organization
ITF Seafarers
International Transport Workers Federation

Lover og regelverk

Lovdata
Ferieloven
Lov om pensjonstrygd for sjømenn
Vaktholdsforskriften
Bemanningsforskrifter

Direktorater

Petroleumstilsynet
Oljedirektoratet
Maritime sertifikater
Sjøfartsdirektoratet
Domstolene
Regjeringen
NAV