Lover og Foreskrifter

LOVER OG FORSKRIFTER

Ansettelse og arbeidsforhold

 Ferie

 Trygd og pensjon​

 Diskriminering og likestilling

 Kollektiv arbeidsrett

Sjøfart

Maritime Labour Convention (MLC)

 ​​Forskrifter arbeidsmiljøloven

 Forskrifter skipsarbeidsloven

 Forskrifter sjømannsloven

Forskrifter ferieloven

Forskrift lov om pensjonstrygd for sjømenn