Kontakt

DSO klubben Odfjell Drilling

Klubbleder
Kristoffer Aambø
Tlf: 95 24 97 67

Mail: post@dso-odfjelldrilling.com

DSO – Hovedorganisasjon

SEKRETARIATET:
DSO
Postboks 2000 Vika
0125 OSLO

Tlf: 24 14 83 70

Besøksadresse:
Rosenkrantz gt. 15, 0160 OSLO

Trond Løfgren
(NSOF)
Mail: trond.lofgren@sjooff.no
Tlf: 22 00 55 22
Mob: 95 87 15 11

Helene Brandal
(DNMF)
Områdeansvarlig DSO
Mail: hjb@dnmf.no
Tlf.: 24 14 83 86
Mob: 97 72 03 90

Desamarbeidendeorganisasjoner