Om DSO

Både Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund har medlemmer som jobber innen oljevirksomheten i Nordsjøen og på andre sokler. Gjennom DSO har de to forbundene slått sine krefter sammen for å kunne gjøre en bedre jobb for disse medlemmene. DSO er den organisasjonen som har de beste forutsetninger for å ivareta ansatte i oljesektoren med maritime sertifikater.
DSO samarbeider i enkelte saker og i forhandlinger med IE (LO) og SAFE (YS), hvor vi har et godt forhold til disse ”rene” oljeorganisasjonene.
DSO deltar også på lik linje som IE & SAFE i alle forhandlinger og om lønns & arbeidsvilkår..

Hvem kan bli medlem? 
DSO er et samarbeid mellom to fagforbund. Derfor er ingen formelt sett medlem direkte av DSO. Men alle som er medlem av Det Norske Maskinistforbund eller Norsk Sjøoffisersforbund og er ansatt iht. DSO -overenskomsten (tariffavtale) er en del av DSO samarbeidet og kan kalle seg ”DSO-medlem.” De fleste av DSOs medlemmer er maritimt personell i oljebransjen. Men vi har også avtalerett for andre grupper om bord, som for eksempel boresjef, assisterende boresjef og andre seksjonsledere

DSO har tariffavtale for følgende personell på flyttbar innretning:

Plattformsjef, Stabilitet sjef, Teknisk sjef, Ass teknisk sjef, Boresjef, Ass boresjef, Borer, Undervannsingeniør, Hydraulikkingeniør, Elektriker, Elektroniker, Instrumenttekniker, DP-operatør, Kontrollromoperatør, Maskinromsoperatør, Ballastkontrollromoperatør og Sikkerhetsleder.

Medlemskap er likevel ikke begrenset til kun stillingene nevnt

Desamarbeidendeorganisasjoner

Norsk Sjøoffisersforbund

Det Norske Maskinistforbund