Bli Medlem

HVORDAN BLIR JEG MED I DSO?
Er du allerede medlem i DNMF/NSOF, er du automatisk tilknyttet DSO dersom vi har fått beskjed om at du jobber i sertifikatpliktig stilling på en flyttbar boreinnretning. Gi beskjed dersom du tror vi ikke har registrert dette – endre dine opplysninger på internett, og du blir automatisk med.

Dersom du ikke fra før er med, melder du deg inn i DNMF/NSOF og oppgir at du jobber i DSO-området, så får du automatisk alle fordeler!

HVA KOSTER DET?
Kontingenten er p.t. kr 555,- (NSOF) og kr 510 (DNMF) per måned. For denne summen får du alle DSO-fordelene og i tillegg alle fordelene ved medlemskap i DNMF eller NSOF.


Meld deg inn i Norsk Sjøoffisersforbund

Meld deg inn i Det Norske Maskinistforbund