Populære innlegg

DSO i Odfjelldrilling

14 november, 2013 Publisert av admin

Styresammensetning 

Leder
Roger Skåtøy, DSB
Valgt 2015, 1 år

Nestleder
Ole Martin Berre, DSA
Valgt 2015, 2 år

Styremedlem
Kenneth Hordvik, DSA
Valgt 2015, 2 år

Styremedlem
Håkon Lunde, Innovator
Valgt 2015, 2 år

Vara
Vidar Høyland, DSA
Valg 2015, 2 år

 

 


Tillitsvalgte, DSO klubben i Odfjell Drilling 
Deepsea Bergen

Klubbleder: Roger Skåtøy (Dnmf)
Ombord: 52 88 60 00 (Spør etter Roger)
Mobil: 41209751
E-mail DSO klubbleder: post@dso-odfjelldrilling.com
E-mail DSO: rskaatoey@dso-odfjelldrilling.com

 

 

Deepsea Atlantic

Tillitsvalgt: Kenneth Hordvik (DNMF)
Ombord: 52 88 62 40
Mobil: 909 52 735
E-mail DSO: khordvik@dso-odfjelldrilling.com

Tillitsvalgt: Vidar Høyland (NSOF)
Ombord: 52 88 62 00
Mobil: 916 43 599
E-mail DSO: vhoyland@dso-odfjelldrilling.com

Tillitsvalgt: Ole Martin Bere (NSOF)
Ombord: 52 88 62 00
Mobil: 47 93 16 60
E-mail DSO: ombere@dso-odfjelldrilling.com

Tillitsvalgt Håkon Lunde (NSOF)
Ombord: 52 88 46 00 (Spør etter Håkon)
Mobil: 918 80 464
E-mail DSO: hakon@webmail.no

 

Island Innovator

Tillitsvalgt Vidar Haltbakk (DNMF)
Ombord: 52 88 46 00 (Spør etter Vidar)
Mobil: 926 27 379
E-mail DSO: vhaltbakk@dso-odfjelldrilling.com

Tillitsvalgt Håkon Lunde (NSOF)
Ombord: 52 88 46 00 (Spør etter Håkon)
Mobil: 918 80 464
E-mail DSO: hakon@webmail.no

 

Deepsea Stavanger

Tillitsvalgt Christer Sjo (DNMF)

Mobil: 90822436

e-mail: csjo@odfjelldrilling.com

 

K-pool

Tor-Arve Reite (DNMF)

Mobil: 97124191

e-mail: trev@odfjelldrilling.com


Vedtekter

Vedtekter til DSO klubben i Odfjelldrilling