Populære innlegg

Avtaler og tariff

13 november, 2013 Publisert av admin

Her er et utdag av våres viktigste avtaler.

Riksmeklerens møtebok 

DSO hyretabell fra 1juni 2015 

Protokoll plattformsjefene mellomoppgjoret 2015

DSO overenskomst 2014-2016

Plattformsjefer 2014-2016

Protokoll mellomoppgjør 2013

Tariffavtale 2012-2014

Overenskomst 2012-2014

Tariffavtale 2010 – 2012

Lønnstabell 2012-

 

K pool avtale

K pool avtale fra 2009

 

Lokale protokoller

Protokoll Midlertidig K-pool avtale for Innovator

Protokoll Nebemanning og omstilling ifm. bedriftsinnskrenking NS

Protokoll betingetpermitteringsvarsel ifm mulig plassoppsigelse

Protokoll om overføring av personell fra Odfjell Drilling til Songa Services, 2011

Protokoll om Delta landligge 2011

Uenighetsprotokoll om praktisering av overtidskompensasjon ved for meget tid om bord, 2011

Protokoll om DSA landligge, 2011

Protokoll om kurskompensasjon, 2011.

Protokoll om assisterende teknisk sjef og individuell lønn, 2010

Protokoll om godskriving av relevant praksis

Protokoll om intera20180928160559293ktive kurs, 2010

 

Avtale arkiv

Gamle protokoller

Protokoll plassoppsigelse SAFE 2010

Protokoll mellomoppgjør 2009

Skriv NR utkalling på fritiden

Protokoll minimumsramme individuelt 2007

Protokoll shtokman DSD 2006

Protokoll nedbemanning 2004

 

Gamle tariff avtaler

Tariff 2008 – 2010

Tariff 2006 – 2008

Lønnsmatrise 2012

Lønnsmatrise 2011

Lønnsmatrise 2010

Lønnsmatrise 2009

Lønnsmatrise 2008

Lønnsmatrise 2007

Lønnsmatrise 2006

 

Andre avtaler

Foreskrift om bemanning av flyterigger

Arbeidsmiljøloven

Folke trygdeloven