Populære innlegg

8 desember, 2008 Publisert av admin Publisert i Hva mener medlemene

Ina Eide

Hva gjorde du før du kom til Aker Spitsbergen?
1.styrmann om bord på MPSV båten ”Subsea Viking”. Hvordan opplever du som jente/kvinne å jobbe i et mannsdominert yrke? Jeg synes at det går veldig bra.

Man blir vant til å jobbe i et mannsdominert miljø, så jeg tenker ikke så mye på det. Det har stort sett gått greit på alle båtene jeg har vært på, man tilpasser seg det miljøet man er i. Jeg tror at de fleste kollegaene mine synes at det er kjekt med litt jenter om bord.

Kan du anbefale andre kvinner å velge samme yrkesretning som du har valgt?
Jeg kan sterkt anbefale dette yrket til andre kvinner, da det er veldig interessant, spennende og utfordrende yrke. Det er mange kvinner som frykter det å være lenge borte fra hjemmet, men jeg har aldri opplevd det som et problem. Dersom noe skulle oppstå mens du er ute har de fleste rederiene et veldig godt støtteapparat.
Alle departementene om bord er avhengig av hverandre så man jobber stadig i team og man løser problemer underveis. Det er får dager som er like. Dersom en finner ut at sjølivet ikke passer, er det mange muligheter på land for folk med maritim bakgrunn. Det kommer stadig flere jenter ut til sjøs, men skulle gjerne sett at flere valgte et maritimt yrke.

Hvordan reagerer gutta på at du har valgt å bli styrmann/DPO? Hva når du blir deres leder?
Jeg har stort sett fått positive tilbake-meldinger på yrkesvalget mitt, jeg har ikke opplevd noen ubehagelige situasjoner pga det. Det handler mye om hvordan du er som person og at man er litt ydmyk i starten. Det er vanskelig å si, men man må i hvert fall være saklig å vise at en vet hva en snakker om. Om bord hos oss er det et veldig ungt miljø og de fleste har jobbet med jenter før.  Jeg vil tro at det vil gå seg til så lenge man behandler alle med respekt og lærer folk å kjenne.

Hvilke kjernesaker er viktige for deg?
Etter at jeg gikk over i DSO synes jeg at det er viktig å kjempe for at kravet til maritime sertifikater på rigg opp-rettholdes og at vi synliggjør kompe-tansen vi sitter inne med.
Det er viktig å bevare det gode samarbeidet med maskinistene som vi har i DSO. Det er viktig å jobbe for gode lønns- og arbeidsvilkår og ikke minst gode pensjonsvilkår for alle medlemmene.

Hvorfor valgte du å bli medlem av DSO klubben i Aker Drilling?
Jeg var tidligere medlem i Sjøoffisers-forbundet, da ble det naturlig at jeg gikk over i DSO da jeg begynte på rigg.
DSO er et forbund som kjemper for oss med maritime sertifikater og som forstår våre problemstillinger. Jeg synes at det er viktig at vi har et forbund som kjemper for at lønn skal gjenspeile utdanning, stilling og kompetanse.

Hvorfor vil du anbefale DSO til nye arbeidskollegaer i Aker Drilling kontra Safe eller IE?

For nye arbeidskollegaer i sertifikatpliktige stillinger vil jeg anbefale DSO da det er et forbund som ivaretar våre interesser og som har forhandlingsrett gjennom NSOF.  DSO er behjelpelig dersom en ønsker å ta opp en sak eller har spørsmål.  Det er i DSO sin interesse å ivareta medlemmene sine interesser og å hjelpe medlemmene dersom problemer skulle oppstå.  Tillitsmanns-apparatet er så vidt jeg vet godt utbygd.  Jeg har ikke så veldig god kjennskap til de andre forbundene.