Populære innlegg

3 juli, 2013 Publisert av admin Publisert i Ukategorisert

Flytting av riggeiende selskap til Singapore

Følgende informasjon er nå publisert på Odfjells Pulse sider:

Forbereder flytting av riggeiende selskap til Singapore
– Odfjell Drilling som en internasjonal boreentreprenør har vurdert ulike alternativer for å sikre en eierstruktur for våre rigger som er finansielt robust og støtter vår industrielle utvikling. Det er nå besluttet å etablere et riggeierselskap og organisasjon i Singapore, sier konsernsjef Simen Lieungh.

Det første trinnet i prosessen vil være å overføre eierskapet av Deepsea Bergen, Deepsea Stavanger og Deepsea Atlantic fra Bermuda til Singapore. Konserndirektør Erik Askvik er utnevnt som leder av det nye eierselskapet Odfjell Offshore Management, og vil i løpet av høsten 2013 starte etablering aveierskapsfunksjoner i Singapore.

– Lokalisering av de Odfjell Drillings riggeiende selskaper i Singapore har mange fordeler. Vi hadde fra slutten av 80-tallet til 1997 en betydelig tilstedeværelse i Singapore med en flåte av opptil 10 boreenheter som opererte ulike steder i Sørøst-Asia, foruten en betydelig utleievirksomhet. Ved å etablere en mer robust organisasjon i Singapore, kommer vi inn i et område med en svært aktiv finansklynge og med tilgang på kompetanse. Organisasjonen vil være grunnlag for fremtidig vekst i det Sørøst Asia.

Overføringen av riggeierskapet fra Bermuda til Singapore forutsetter at plattformene skifter til Singapore-flagg. Endring av flaggstat vil ikke ha noen praktiske konsekvenser for ansettelsesforholdet til våre ansatte hverken på land eller sjø. (Se også utdypning nedenfor).
Konserndirektør Erik Askvik, tidligere leder av MODU, vil flytte til Singapore og bygge opp det nye riggselskapet.
– Det første skritt vil være å etablere den formelle strukturen og begynne å rekruttere en mindre organisasjon i Odfjell Offshore Management. Vi planlegger å rekruttere både lokalt personell og utestasjonerte. De viktigste oppgavene i den første fasen vil være knyttet til finansiering av plattformene. Mens Singaporekontoret vil ivareta eierskapsfunksjoner, vil drift av riggene fortsette som tidligere både fra Norge, UK, Angola, Tanzania og Brasil. Det forutsettes derfor et tett samarbeid med den eksisterende tekniske, operasjonelle og kommersielle organisasjon både i Norge og andre land, sier Askvik.

Aktuelle spørsmål og svar;
Spørsmål: Vil skifte av flagg på riggene påvirke min lønn og karrieremuligheter?

Svar: Flaggskifte har ingen betydning for måten Odfjell Drilling opererer på og ingen ansatte vil få endret ansettelsesselskap eller ansettelsesbetingelser som følge av endringen.

 

Spørsmål: Vil Odfjell Drilling rekruttere flere utenlandske personell til riggene på norsk sokkel?

Svar: Driften av riggene endres ikke. Eierselskapet i Singapore har ingenting med rekruttering eller bemanning å gjøre. Odfjell Drilling som manager fortsetter som tidligere uavhengig av flaggskifte/skifte av eierselskap fra Bermuda til Singapore og Odfjell Drillings personalpolicy endres ikke.
Spørsmål: Vil jeg trenge ny opplæring eller sertifikater?

Svar: For de ansatte offshore på plattformene må det utstedes nye sjøfartsbøker og sertifikater. Dette innebærer at det må samles inn dokumentasjon på den enkelte, fylles inn søknadsskjema og vedlegges bilder, etc. Dette vil bli administrert fra landorganisasjonen i Odfjell Drilling og slik at det medfører minst mulig ekstra for de ansatte om bord. Det er ikke identifisert andre krav til kompetanse og opplæring under Singapore flagg enn de som allerede er dekket under eksisterende lovgivning og kontrakter.

 

Spørsmål; Planlegger Odfjell Drilling å flytte andre funksjoner til Singapore?

Svar: De riggeiende selskapene skal kun håndtere «stålverdiene» i selskapet, all annen drift i Odfjell Drilling skal fortsette å utøves fra de samme steder som i dag. Dersom Odfjell Drilling senere vinner kontrakter for flyttbare enheter, casingtjenester eller annet i regionen, vil det bli etablert driftsselskaper for dette på samme måte som vi i dag har i Angola, Tanzania, Brasil osv., men dette er uavhengig av at eierselskapet for riggene legges til Singapore.