Populære innlegg

monthly archives: juni 2011

NSOF utreder LO samarbeid

21 juni, 2011 Publisert av rhagane
Norsk Sjøoffisersforbund har hatt et formalisert samarbeid med LO siden 1998 i form av en samarbeidsavtale mellom Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og LO. Med denne avtalen har NSOF kunnet samarbeide med LO i mange viktige skipsfartspolitiske saker, og har erfart at samarbeidet har gitt forbundet større gjennomslagskraft på mange områder. Linken til hele artikkelen finner […] Les mer»

Mulig plassfratredelse SAFE, 2011

18 juni, 2011 Publisert av rhagane
Vi var 16. juni sammen med andre tillitsvalgte på informasjonsmøte ang mulig plassfratredelse fra SAFE.   Protokollen kan leses her. Bedriften har senere tatt en besluttning om å sende ut varsel om betinget permitering til alle ansatte innen flyttbare og faste plattformer i Norge. Brevet kan du lese her. Ved yttligere spørsmål er det bare […] Les mer»

Gamle protokoller

10 juni, 2011 Publisert av rhagane

Gamle tariff avtaler

10 juni, 2011 Publisert av rhagane

Justering av individuelt avlønnet, 2011

10 juni, 2011 Publisert av rhagane
Ledelsen har kalt fagforeningene inn til justeringsmøte for individuelt avlønnet personell 1. juli 2011.   Minimumsrammen er satt til 3 % og minimumsbeløpet er satt til kr 9.000 om ikke SAFE får meklet fram en bedre avtale. Vi vil i år prøve å påvirke bedriften til å bruke midler ut over minimumsrammen på 3 % […] Les mer»

Møte nr 4 i kursutvalget 2011, oppsummering

10 juni, 2011 Publisert av rhagane
DSO har i dag sammen med SAFE, IE og LEDERNE hatt møte med personalledelsen angående kurskompensasjon.   Vi er nærmere en løsning en noen gang og venter spent på et utkast til protokoll angående praktisering av kurskompensasjon. Dette er et krevende arbeid som har tatt mye tid, vi er derfor innstilt på å fortsette arbeidet […] Les mer»